T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Selma KELEŞ ULUDAĞ

Güncelleme Tarihi: 29/08/2018

Özgeçmiş;

Unvanı, Adı Soyadı:

Dr. Selma Keleş Uludağ

Doğum Tarihi/ Doğum yeri:

15.07.1975 / Kırşehir

Bölümü:

Mikrobiyoloji Labaratuvarı

Medeni Durum:

Evli

Yabancı Dil:

Almanca

Eğitimi:

  1. İstanbu Üniversitesi l Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  1. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Çalıştığı Kurumlar ve görevleri:

KARABÜK MERKEZ 6 NOLU YUSUF ÇELİKKAYA SAĞLIK OCAĞI 2001-2003

KARABÜK MERKEZ KAHYALAR SAĞLIK OCAĞI 2003-2004

KARABÜK MERKEZ 5 NOLU SOĞUKSU SAĞLIK OCAĞI 2004-2007

KARABÜK YENİCE MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 2007-2007

KARABÜK MERKEZ 5 NOLU SOĞUKSU SAĞLIK OCAĞI 2007-2007

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2007-2012

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012-2012

GİRESUN PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 2012-2013

GİRESUN PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 2013-2014

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZ 2016-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2016-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ 2016-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZ 2016-devam


Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Tıbbi MikrobiyolojiÜye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

DAS Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar:

Coban AY1Tanriverdi Cayci YKeleş Uludağ SDurupinar B.[Investigation of antibacterial activity of sertralin]Mikrobiyol Bul. 2009

Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

RIA Eğitimi

DAS Eğitimi