T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Koza Çubukçu

Güncelleme Tarihi: 19/09/2018

Dr. Koza Çubukçu

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzman Hekim

Eğitim:

-Marmara Üniversitesi  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) ABD (uzmanlık eğitimi) /İstanbul (2009)

-Uludağ Üniversitesi  Tıp Fakültesi (lisans) / Bursa (2001)

-Koç Özel Lisesi(lise) / İstanbul

-Bursa Anadolu Lisesi(orta öğrenim) / Bursa

Yabancı diller:

İngilizce (İleri Düzey), Almanca (B1)

Sertifikalar:   

             
ÖSYM ÜDS: 93,75 (2009)

          Türkiye Board Sertifikası (Türkiye Yeterlilik Belgesi) (2014)

             ÖSYM YDS: 88,75 (2014)

             PM&R European Board Certificate(Avrupa Yeterlilik Belgesi) (2017)

Görev  Yaptığı Hastaneler:

- Dr. Ayten BozkayaSpastik Engelli Çocuklar Hastanesi / Temmuz 2012- Halen

- Marmara Üniversitesi  Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Şubat 2011-Haziran 2012

- Karaman Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)/ Ekim 2009-Aralık 2010

Diğer:

-Long Island College Hospital- Brooklyn- New York / Observer Doctor/ Eylül-Kasım 2005

-Brooklyn  Hospital Downtown Center- Brooklyn- New York / Observer Doctor/Eylül-Kasım 2005

Yabancı makaleler:

-The Role of Kinesiotaping Combined with Botulinum Toxin to Reduce Plantar Flexors Spasticity after Stroke.Karadag-Saygi E,Cubukcu-Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. 2010 Jul-Aug;17(4):318-22. Topics in Stroke Rehabilitation


Yerli makaleler:

-Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması. Demet Ofluoğlu, Koza Çubukçu, Hakan Gündüz, Gülseren Akyüz. Osteoporoz Dünyasından (2005) 11 (2):52-56


Vaka sunumları:

-Brown-Sequard Syndrome Caused By Cervical Disc Herniation: Case Report and Review. Karadag-Saygi, Evrim MD; Cubukcu-Aydoseli, Koza MD; Aydoseli, Aydin MD; Akyuz, Gulseren MD Neurosurgery Quarterly: March 2010 - Volume 20 - Issue 1 - pp 46-47


Posterler:

-Effectiveness of Physical Medicine Modalities in Osteoarthritis Induced Pain. Koza Çubukçu-Aydoseli, Beyhan Eren, Hakan Gündüz. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mayıs 2011/ Antalya p-365

-Postmenopozal Kadın Hastalarda El Osteoartritinin Vücut Kitle İndeksi, Yaş, Parite ve Hormon Replasman Tedavisi ile İlişkisi.Koza Çubukçu-Aydoseli, Z. Güven, E. Karadağ-Saygı 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Ekim 2007/Antalya


Tez:

-Subakromial Sıkışma Sendromu olan Hastalarda Düşük Doz  Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması. Tez danışmanı: Doç. Dr. O. Hakan Gündüz


Tercümeler:

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar. DeLisa Joel A. Çeviri Editörü Tansu Arasıl Cilt II.  Kısım III Temel Problemler. Bölüm 71 Konjenital ve Çocuklukta Başlayan Bedensel Engeller: Mobilite Bozukluklarında Yaşa Bağlı Değişim ve İkincil Oluşumlar. Dr.Koza Çubukçu- Aydoseli / 2007

-Romatoloji. Kelley Cilt II. Kısım XIV Kemik, Kıkırdak ve Kalıtsal Konnektif Doku Hastalıkları. Bölüm 89 Kemik Dokunun Biyoloji, Fizyoloji ve Morfolojisi/ 1449 Prof.Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Koza Çubukçu/ 2006

-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon El Kitabı. Randall L. Braddom. Çeviri Editörü Prof. Dr. Tansu Arasıl- Chapter 54-Miyelomeningoselde Rehabilitasyon Kavramı (Rehabilitation Concepts in Myelomeningocele) Prof. Dr. Nadire Berker, Dr. Koza Çubukçu/ 2005