Koza DUMAN

Uzm. Dr. Koza DUMAN

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzman Hekim

Eğitim:

-Marmara Üniversitesi  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) ABD (uzmanlık eğitimi) /İstanbul (2009)

-Uludağ Üniversitesi  Tıp Fakültesi (lisans) / Bursa (2001)

-Koç Özel Lisesi(lise) / İstanbul

-Bursa Anadolu Lisesi(orta öğrenim) / Bursa

Yabancı diller:

İngilizce (İleri Düzey), Almanca (B1)

Sertifikalar:   

             
ÖSYM ÜDS: 93,75 (2009)

          Türkiye Board Sertifikası (Türkiye Yeterlilik Belgesi) (2014)

             ÖSYM YDS: 88,75 (2014)

             PM&R European Board Certificate(Avrupa Yeterlilik Belgesi) (2017)

Görev  Yaptığı Hastaneler:

- Dr. Ayten BozkayaSpastik Engelli Çocuklar Hastanesi / Temmuz 2012- Halen

- Marmara Üniversitesi  Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Şubat 2011-Haziran 2012

- Karaman Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)/ Ekim 2009-Aralık 2010

Diğer:

-Long Island College Hospital- Brooklyn- New York / Observer Doctor/ Eylül-Kasım 2005

-Brooklyn  Hospital Downtown Center- Brooklyn- New York / Observer Doctor/Eylül-Kasım 2005

Yabancı makaleler:

-The Role of Kinesiotaping Combined with Botulinum Toxin to Reduce Plantar Flexors Spasticity after Stroke.Karadag-Saygi E,Cubukcu-Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. 2010 Jul-Aug;17(4):318-22. Topics in Stroke Rehabilitation


Yerli makaleler:

-Kronik Hemiparezi Hastalarında Etkilenen ve Sağlam Taraf Kalkaneal Kemik Mineral Yoğunluğunun Karşılaştırılması. Demet Ofluoğlu, Koza Çubukçu, Hakan Gündüz, Gülseren Akyüz. Osteoporoz Dünyasından (2005) 11 (2):52-56


Vaka sunumları:

-Brown-Sequard Syndrome Caused By Cervical Disc Herniation: Case Report and Review. Karadag-Saygi, Evrim MD; Cubukcu-Aydoseli, Koza MD; Aydoseli, Aydin MD; Akyuz, Gulseren MD Neurosurgery Quarterly: March 2010 - Volume 20 - Issue 1 - pp 46-47


Posterler:

-Effectiveness of Physical Medicine Modalities in Osteoarthritis Induced Pain. Koza Çubukçu-Aydoseli, Beyhan Eren, Hakan Gündüz. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mayıs 2011/ Antalya p-365

-Postmenopozal Kadın Hastalarda El Osteoartritinin Vücut Kitle İndeksi, Yaş, Parite ve Hormon Replasman Tedavisi ile İlişkisi.Koza Çubukçu-Aydoseli, Z. Güven, E. Karadağ-Saygı 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Ekim 2007/Antalya


Tez:

-Subakromial Sıkışma Sendromu olan Hastalarda Düşük Doz  Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması. Tez danışmanı: Doç. Dr. O. Hakan Gündüz


Tercümeler:

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar. DeLisa Joel A. Çeviri Editörü Tansu Arasıl Cilt II.  Kısım III Temel Problemler. Bölüm 71 Konjenital ve Çocuklukta Başlayan Bedensel Engeller: Mobilite Bozukluklarında Yaşa Bağlı Değişim ve İkincil Oluşumlar. Dr.Koza Çubukçu- Aydoseli / 2007

-Romatoloji. Kelley Cilt II. Kısım XIV Kemik, Kıkırdak ve Kalıtsal Konnektif Doku Hastalıkları. Bölüm 89 Kemik Dokunun Biyoloji, Fizyoloji ve Morfolojisi/ 1449 Prof.Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Koza Çubukçu/ 2006

-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon El Kitabı. Randall L. Braddom. Çeviri Editörü Prof. Dr. Tansu Arasıl- Chapter 54-Miyelomeningoselde Rehabilitasyon Kavramı (Rehabilitation Concepts in Myelomeningocele) Prof. Dr. Nadire Berker, Dr. Koza Çubukçu/ 2005