Acil Servis
15 Ekim 2021

Acil ServisACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ:

 • Hastanemiz ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler konulmuştur.

· Tabelamız görülebilir şekildedir.

· Acil servisimiz diğer bölümlerden ayrı ambulans ve diğer araçların kolay ulaşımını sağlayacak şekildedir, acil girişimiz aydınlatılmıştır. Ayaktan hasta girişi ve ambulans girişi ayrıdır.

 · Acil servisimizde 24 saat boyunca güvenliğimiz bulunmaktadır.

· Acil serviste 1 muayene odası, resüsitasyon için 1 alan ,1 adet de müşahede odası , birde enjeksiyon –pansuman odası bulunmaktadır.

· Yatak başlarında tıbbi gaz sistemi bulunmaktadır. Ayrıca mobil O2 tüpü ve vakum cihazı bulunmaktadır.

· Hasta mahremiyeti düşünülerek perde ile ayrılmıştır.

· Çalışanlar için dinlenme odamız bulunur.

· Acil serviste çalışanlar yılda en az bir kez CPR eğitimi verilir.

· Acil servislerin fiziksel yapısı güvenlik, izlenebilirlik, sadelik, esnek modüler yapı, gizlilik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

· İlgili mevzuat çerçevesinde hizmet sunum alanları( muayene alanı, müdahale alanı, gözlem ünitesi gibi) belirlenmiştir.

· Acil servis alanları hasta ve personel açısından uygun iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma şartlarını taşımaktadır.

· Hasta yakınları için acil servis kapasitesine uygun bekleme alanı bulunmaktadır.

· Çalışanlar için giyinme ve dinlenme odaları bulunmaktadır.

ACİL SERVİS HASTA KABUL SÜRECİ:

 • Hastanemiz acil servisine başvuran hastalar hasta kabul girişi yaptırarak görevli sağlık personeli ( hemşire-sağlık memuru)  tarafından durumlarına göre sedye, tekerlekli sandalye temin edilir ve hasta uygun alana (acil muayene odaları, resüsitasyon alanı veya enjeksiyon pansuman odasına) alınarak ilgili hekim tarafından değerlendirilir.
 • Başvuruda temel prensip hastanın kabul girişi yaptırmış olmasıdır.
 • Durumu stabil olmayan hastalar; hasta kabul aşaması ertelenerek kabul edilir. Acil ve stabil olmayan hastalar ilk müdahale yapıldıktan sonra, giriş işlemleri mutlaka yaptırılacaktır.
 • Durumu acil olan hastalara otomasyon üzerinden kırmızı-acil renk uyarısı verilir.
 • Girişle ilgili işlemler gerekirse hastane personeli tarafından yapılır.
 • Sosyal güvencesi ve maddi imkanları olmayan hastalarında acil müdahalesi yapılır.
 • Acil servise gelen hasta ve yakınlarına bilgi acil servis hekimi  tarafından muayenesinden sonra yapılır.

TRİYAJ UYGULAMASI

 • Acil servisimizde Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 8.  Maddesine göre I.  Seviye acil servis hizmeti verdiğinden dolayı triyaj uygulanması zorunlu değildir.
 • Hasta öncelikli sırası Acil Hemşiresi tarafından belirlenir.
 • Otomasyonda ve Acil Hasta Gözlem Kartında işaretlenir.

HASTA MUAYENE, MÜDAHALE, TANI VE KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ

Muayene

Acil servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik,  konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler otomasyon aşamalarıyla ilerler. Hastanın yakını ve takip edecek kimsesi yoksa hizmetli personelce yapılır.

 • Acil serviste ana prensip acil ve bekleyemeyecek durumdaki hastaların muayene ve tedavisidir.

Tanı:

 • Hastanın genel muayenesi yapıldıktan sonra tanı için gerekiyorsa laboratuvar ve röntgen tetkik istemi yapılır.
 • Acil servisten röntgen çekimi için hastanın istemi otomasyon sisteminden yapılarak hasta röntgen birimine yönlendirilir.
 • Acil servisten gönderilen hastaların röntgen hizmetleri süreleri belirlenmiştir. Röntgen

sonuçları anlık olarak istem yapan hekimin HBYS modülüne yansıtılır.

 • Hastanın röntgen sonucunu alması gerektiğinde röntgen filmi CD’ye basılarak hastaya teslim edilir.
 • Müşahede de yatan ve 16:30 - 08:00 saatleri arasında acilden tetkik istenen hastalardan laboratuar kan istemi yapılır ve acil hemşiresi tarafından numune örnekleri alınır.
 • Otomasyon sistemi üzerinden kan kabul işlemleri yapılır ve görevlendirilmiş personel ile laboratuar birimine gönderimi sağlanır.
 • İdrar, gaita tetkiki istemlerinde numune kabı hasta ve/veya hasta yakınına verilir, numune hasta tarafından numune toplama alanına bırakılır.Numune toplama alanından personel ile laboratuvara götürüldüğünde laborant tarafından kabul işlemi yapılır.
 • Hafta içi gündüz 08:00 – 16:30 saatleri arasında tetkikler laboratuar birimi tarafından alınır.
 • Acil çalışılan sonuçlar 1 saat içerisinde alınır.

Müdahale:

 • Acil müdahale gereken durumlarda hasta müdahale alanına alınarak hekim ve hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılır.
 • Hastanın kurum içerisinde tedavisi mümkünse müşahede alanına alınarak tedavisi başlanır.
 • Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda hastaya bilgi verilerek onamı alınır.
 • Enjeksiyon veya pansuman için acile başvuran hastalar sırasıyla hasta kabul ve enjeksiyon kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlarını tamamlayan hastalar enjeksiyon odasına sırayla alınarak görevli hemşire-sağlık memuru tarafından işlemleri gerçekleştirilir.
 • Polikliniklerden müdahale amaçlı (im. – iv enjeksiyon, buhar tedavileri, parenteral sıvı tedavileri, pansumanlar) acile yönlendirilen hastalar; acil polikliniğe sevk edilen hasta order formuyla gelir. Aşamalı olarak hasta kabul ve acil kayıt olmak üzere kayıtlarını tamamlamaları için yönlendirilirler. Kayıtları tamamlanmış hastalar hasta gözlem odalarına alınır ve görevli hemşire veya sağlık memuru tarafından müdahalesi yapılır. Acil Servis Hasta Gözlem Kartına yapılan müdahaleler kayıt edilir.

Konsültasyon:

 • Acil hekimince uygun görülen hastaya konsültan hekim çağrılır. Hastanın HBYS modülün den konsültasyon işlemi atılır.Eş zamanlı sistem üzerinden konsültan hekimin cep telefonuna SMS yoluyla bilgi gönderilir. Konsültan hekim telefon ile aranılarak bilgilendirilir. Hekim acil servise gelerek hastayı muayene eder ve Acil Servis Hasta Gözlem Kartına konsültasyon notunu düşer. Konsültasyon sürecinde, muayene süresi HBYS üzerinden takip edilir. Mesai saatleri dışında kurumda sadece acil hekimi bulunduğundan dolayı yatan hastalar klinik hemşiresi tarafından değerlendirilerek uygunluk durumuna göre acil servise muayene için götürülür.
 • Konsültasyon sürecindeki olumsuzluklar veya durum takibi için, 6 ayda bir veya gerektiğinde ilgili birim sorumluları ile toplantı düzenlenir.

MÜŞAHEDE SÜRECİ

 • Hekim tarafından müşahede altına alınmasına karar verilen hastalar müşahedeye alınır ve hekimin orderına göre tedavileri burada hemşireler tarafından yapılır.
 • Gözleme alınan ve/veya tedavisi verilen hastalarla ilgili bilgiler, uygulanacak tedavi ve uygulama şekli mutlaka Acil Servis Hasta Gözlem Kartına kayıt edilir. Hemşire doktorun yazdığı tedaviye uygun olarak, yaptığı her tedavinin adı, uygulama yolu, uygulama, dozu, miktarı ve uygulama saatini yazarak altına adını-soyadını yazarak imzalar.
 • Takibi yapılan tüm tansiyon, nabız, ateş, solunum, akş  ile hastaya ait tüm önemli notlar hasta müşahede formuna yazılır.
 • IV uygulama yapılacak hastaların serumlarının üzerine etiket yapıştırılarak hasta adı-soyadı-içine konulan ilaç, uygulanma süresi, hazırlanma tarih ve saati, uygulayan sağlık personelinin adı soyadı yazılır. Eğer serum içine ilaç konulmamış ise etiket üzerine ‘boş’ ibaresi yazılır.
 • Gözlem için müşahedeye alınan hastanın kalış süresi en çok 6 saati geçtiğinde takip eden hekimce kalış süresi ve kalış sebebi hasta gözlem kartına not edilir.

SEVK, YATIŞ VE TABURCULUK SÜREÇLERİ

Sevk

 • Nöbetçi pratisyen hekim veya icapçı Uzm. Hekimin sevk kararı verdiği hastalar için bilgisayar ve hasta gözlem formunda ilgili alanlara durum belirtilir.
 • Hasta sevk ediliyorsa 112 komuta merkezle irtibata geçilerek ambulansla gönderilir. Ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren 112 Sevk Formu ile gönderilir. Hasta teslimi sırasında hastaya ait kişisel bilgiler ve bakım sürecine ilişkin bilgiler eksiksiz bir şekilde 112 ekibine iletilir.
 • Sevk edilen hastalara tanımlayıcı kol bandı takılır.

 • 112 sevk formunda hastanın bilgileri, hekimin imzası ve kaşesi eksiksiz olmak zorundadır.
 • Yatış
 • Kurumumuzda acil servisten yatış yapılmamaktadır.
 •  

  Taburculuk

 • Muayenesi biten hastaların kullanması gereken ilaçları varsa E-Reçete sistemine işlenir, çıktısı  hastaya verilir.
 • İstirahat gereken durumlarda E-Rapor sisteminden kaydı yapılır.
 • Hasta acil servisten taburcu edilirken, taburculuk sonrası süreçle ilgili bilgilendirilir.
 • Hasta müdahaleyi istemiyorsa Tedavi Red Formu alınarak hastanın taburculuğu yapılır.
 • Ex – Ex Duhul vakalarında hasta gözlem kartı, ölüm kayıt defteri ve OBS sistemi üzerinden hekim tarafından eksiksiz kayıtlar yapılır.
 •  

  HASTA VE YAKININ BİLGİLENDİRİLMESİ

 • Hasta acil servisten taburcu edilirken taburculuk sonrası süreç ile ilgili hasta/hasta yakını hekim tarafından bilgilendirilir.
 • Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır.
 •  Hastaların bilgilendirilmesi ve rızasının alınması prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır.

ADLİ VAKALAR

 • Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli işlemlere geçilir. Adli vakalar hastanenin kendi otomasyon kayıtları dışında Adli Rapor Formu tutulur ve adli vaka kayıt defterine kaydı yapılır. Ayrıca hakim, mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı ya da kolluk görevlilerince gönderilen vakalarda bu çerçevede işleme alınır. Hastane otomasyonu ve Adli Kayıt defterine işlenir.
 • Kurumumuza polis gözetiminde gelen adli vakaların önceliği vardır. Onun dışındaki öncelik kararı nöbetçi hekime bağlıdır.