T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hidroterapi Havuzu

Güncelleme Tarihi: 01/07/2019

Hidroterapi Hidro"Su"ve terapia "Tedavi" kelimelerinden oluşmuştur, kısaca suyla tedavi anlamına gelir. Suyun katı, sıvı veya gaz hallerinin vücudun dışından veya içinden tedavi aracı olarak kullanılmasıdır.

Vücudumuzun üçte ikisi, dünyanın beşte ikisi sudur. Su hayat demektir. Hidroterapi denince akla doğal kaynak sularının barındırdığı minerallerle yapılan tedaviler akla gelmektedir. Hidroterapide yalnızca doğal sular değil normal sularda kullanılır. Hidroterapi havuzu, su, kimyasal, termal ve mekanik etkileri ile hastaları tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Suyun termal etkisi özellikle spastisitenin azaltılmasında kullanılmaktadır. Sıcaklık kaslarda gevşeme etkisi yaratarak tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra su içi egzersizleri zayıf kasların kuvvetlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Tüm havuz içi egzersizler Hidroterapi Uzmanı tarafından klinik hemşirelerimiz gözetiminde uygulanmaktadır.