İdari ve Mali İşler Müdürü                                                             Yakup GÜLER