Kalite Politikamız

 • Kurumun amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak,
 • Kalite hedeflerinin uygunluğunu kontrol etmek ve düzenli olarak gözden geçirmek
 • Tanı ve tedavi sürecine doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm süreçleri standardize etmek,
 • Uluslararası standartlarda, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak,
 • Uygunsuzlukları oluşmadan önce fark etmek,
 • Hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kontrollü şartlar altında tutmak,
 • Hizmet sunum şartlarını belirlemek ve şartları karşılama yeterliliğimizi (performansımızı) sürekli ölçmek,
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak,
 • Çağdaş alt yapı, üstün nitelikli hizmet sunmak,
 • Öncü ve yenilikçi rehabilitasyon hizmeti sunmak,
 • Acil, klinik ve poliklinik hizmetlerini en kaliteli biçimde sunmak,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Hastanelerimizde oluşturduğumuz kalite yönetim sisteminin etkinliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.