Emzieme Politikası
04 Ekim 2021

DR.AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

EMZİRME POLİTİKASI

 

1.Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çalışan tüm personelimize düzenli bir şekilde iletilen yazılı bir emzirme politikası oluşturmak ve hastane personelimize bu politikayı benimsetmek amacımızdır.

2. Bu politikamızı yürütmek için tüm personelimiz bilgi ve beceriyi kazandırmak, eğitmek ve bunun için eğitim planı hazırlamak.

3.Hastanemiz dal hastanesi olduğundan; Çocuk ve CP.Çocuk Polikliniklerine gelen annelere veklinikte refakatçi kalan ve polikliniklerimize başvuran gebelere, anne sütü, emzirmenin yararları, emzirme teknikleri, anne sütünün yararları konusunda bilgilendirmek.

4.Kliniğimize yatışı yapılan hastalar yattığı sürede anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayan bir uygulama benimsenmiştir.

5.Annelere nasıl emzirecekleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları dönemlerde dahil laktasyonu(süt salınımını) nasıl sürdüreceklerigösterilmektedir.

6.Tıbben gerekli görülmedikçe yeni doğan bebeklere anne sütünden başka yiyecek ve içecek verilmemektedir.

7.Hastanemizin çocuk polikliniklerine başvuran annelere bebeğin her isteyişinde emzirilmesinin önemi anlatılmaktadır.

8.Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon veya yalancı emzik türünden herhangi bir şey verilmemektedir.

9. Emzirmeyi destekleyen grupların oluşumu sağlanmakta ve hastane ya da klinikten taburcu olan annelerin bu gruplara katılması teşvik edilmektedir.

10. Gebelere doğumdan sonra emzirme ve karşılaşabilecekleri diğer sorunları olduğunda başvurabilecekleri diğer sağlık kuruluşları hakkında bilgi vermektir.