T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 15/10/2021

 • Kurumun amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak,
 • Kalite hedeflerinin uygunluğunu kontrol etmek ve düzenli olarak gözden geçirmek
 • Tanı ve tedavi sürecine doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm süreçleri standardize etmek,
 • Uluslararası standartlarda, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak,
 • Uygunsuzlukları oluşmadan önce fark etmek,
 • Hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kontrollü şartlar altında tutmak,
 • Hizmet sunum şartlarını belirlemek ve şartları karşılama yeterliliğimizi (performansımızı) sürekli ölçmek,
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak,
 • Çağdaş alt yapı, üstün nitelikli hizmet sunmak,
 • Öncü ve yenilikçi rehabilitasyon hizmeti sunmak,
 • Acil, klinik ve poliklinik hizmetlerini en kaliteli biçimde sunmak,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Hastanelerimizde oluşturduğumuz kalite yönetim sisteminin etkinliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.